نمونه ای از بخش طراحی و اجرایی کلینیک ساختمانی آذربایجان دفتر آژانس مسافرتی واقع در تبریز

با تیم توانمند و مجرب


نمای کلی طرح

نمایی از زاویه ای

نمونه ای از یک پیشخوان

نمای از یک زاویه